Radca prawny / adwokat ds. zamówień publicznych

Osobą, która może pomóc w istotny sposób w zakresie zamówień publicznych jest adwokat lub radca prawny. Prowadzenie postępowań wymaga znajomości wielu przepisów prawa. Rolą adwokata/radcy prawnego jest ich bieżące monitorowanie i informowanie podmiotów, które zobligowane są do przestrzegania przepisów wynikających z prawa zamówień publicznych i innych dziedzin.

Ponadto adwokat/radca prawny, poza nadzorem nad prowadzonymi postępowaniami, może:

 • pomóc na etapie planowania zamówienia,
 • pomóc w przygotowaniu postępowania i w jego prowadzeniu,
 • pomóc kompleksowo w opracowaniu dokumentacji postępowej,
 • wydać opinie karno-sądowe,
 • doradzać przy tzw. korektach finansowych, łącznie z reprezentacją przed sądem administracyjnym,
 • pomóc we wdrożeniu wewnętrznego systemu zamówień publicznych.

Wsparcie adwokata/radcy prawnego w zakresie zamówień publicznych przyda się także podczas prowadzonych kontroli, w tym np. przed Urzędem Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne – prawo zamówień publicznych pomoc prawnika

Podobnym, kompleksowym wsparciem w zakresie zamówień publicznych, służy prawnik. To osoba, która może od strony prawnej pomóc m.in. przy:

 • wyborze optymalnego trybu udzielania zamówienia publicznego,
 • przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji SIWZ oraz projektów umów, jak i samych umów, które są zawierane na okoliczność danego postępowania,
 • bieżących problemach, które pojawią się w toku postępowania - w zakresie zarówno dokumentacji przetargowej, jak i innych.

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych służy pomocą również Wykonawcom. Zarówno radca prawny, jak i prawnik reprezentują klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą na etapie postępowania odwoławczego oraz w sądach powszechnych - w przypadku skarg wnoszonych na orzeczenie KIO. Ich zadaniem jest także prowadzenie spraw w sadach powszechnych, które związane są z udzieleniem zamówienia publicznego i mogą dotyczyć np.:

 • zwrócenia wadium,
 • zapłaty kar umownych,
 • odszkodowania.

Zarówno prawnik, jak i radca prawny mogą również prowadzić szkolenia z tematyki zamówień publicznych.